Renegate blue Marley of Golden Gate

* 02.06.2020
blue-merle wf
Vater: John Wayne´s Sky of Golden Gate
Mutter: Abigail Mia of Golden Gate
MDR1 +/+
GCS +/+
CEA +/+, klinisch frei
IPD +/+
PRA-RCD2 +/+
HU +/+
DM +/+
DMS aaBbcc
HD A
ED O
DNA Profil vorhanden


Ausstellungen: